آموزش خلاقیت- اسماج یا گیاه پیچ

دوستان همه وسایل مورد نیاز تو فیلم توضیح دادم چنتا نکته اول اینکه لوندر و مریم گلی خشک میتونید از عطاری تهیه کنید دوم اگه از گیاه تازه استفاده میکنید باید بزارید خشک بشه و بعد استفاده کنید امیدوارم درست کنید و لذت ببرید از بوی خوشش

#اسماج #گیاه_پیچ

۲۷ روز پیش خلاقیت

image