آموزش گلدوزی شماره 2244

@somethingendearing ورق بزنید این تابلوهای خلاقانه #گلدوزی که واقعازیبا و جذاب هستند ورق بزنید فیلم های آموزشی را هم ببینید. . شما چه پیج های ایرانی میشناسید که گلدوزی های خلاقانه ای را انجام میدهند؟ . @mamidastsazeh @mamidastsazeh @mamidastsazeh #ایده_کسب_کار_مامی_دستسازه

۳ سال پیش گلدوزی
image

image

image

image

image

image۷۴۰۰ نفر پسندیده است