آموزش خانه داری شماره 4259

@my_sun_days این با لاستیک درست کردم پارچشم تریکو ساده بود خودم رنگ کردم. آون شیشه ها هم شیشه بازیافتیه که با رنگ افکت آینه رنگ کردم . #پاف #صندلی_مامی_دستسازه

۳ سال پیش خانه داری
image