آموزش مبلمان شماره 4704

@mina_hadi3379 روکش صندلیم کثیف و چرک شده بود نمیشد پاکش کرد منم ب فکر عوض کردن صندلی افتادم تا این ایده ب ذهنم رسید و با یک متر پارچه که از بازار گرفتم صندلیمو این شکلی کردم خودم از دیدنش ذوق میکنم برای قسمت پایین صندلی پارچه رو گرد بردیم اندازه گرفتم بعد دور دوزی کردم و کش رو از داخلش رد کردم و قسمت بالا هم نوار دور صندلی رو دادم بالا و منگنه رو از وسط باز کردم گذاشتم روی قسمت چوبی محکم صندلی و با مشت محکم کوبیدم روش تا منگنه ثابت شه. #صندلی_مامی_دستسازه

۳ سال پیش مبلمان
image

image

image

۴۵۲۸ نفر پسندیده است