جنس:نمد چسب :نر و ماده دور تا دور کار دوخت شده درون کار از اهن ربا استفاده شده (مگنتی)

قیمت: ۹۰,۰۰۰

قیمت با تخفیف: ۷۰,۰۰۰ تومان

نحوه ارسال: پست

۸ ماه پیش نمدی

#آموزش #محصولات_آموزشی_نمدی #لوازم_کمک_آموزشی #دستکش_شمارش_اعداد #محصولات_آموزشی

۰ نفر پسندیده است