آموزش شماره دوزی شماره 413

رومیزی شماره دوزی شده ی من:) دورتادور پارچه شماره دوزی رو تور کتان دوختم و شروع کردم به شماره دوزی.روشش به همان صورتی ست که دیشب درمورد شماره دوزی توضیح داده شده‌.نزدیک یک ماه طول کشید. @ftabatabaei .

image

image

۴ سال پیش شماره دوزی
۱,۵۰۷ نفر پسندیده است