خمیر چینی- آموزش،ساخت سیب مینیاتوری

کار با خمیر گل چینی😍 با رنگ روغن رنگ کردم💖 فک نکنم دیگه توضیحی لازم باشه🤗

#هنرمند #هنر #مینیاتوریست #مینیاتوری #سیب_مینیاتوری

۱ ماه پیش خمیر چینی