کیف پاور بانک نمدی

خیلی راحت و سریع درست میشه. نمد رو اندازه پاور بانک بریدم دندون موشی دوختم شکل دخترک رو بریدم چسبوندم ۳تا نوار نمدی بریدم براش گیس درست کردم و برای حالت دستش کوک زدم درآخر دکمه گذاشتم

image

image

image

image

۱ سال پیش نمدی

#هنر

۰ نفر پسندیده است