آموزش نقاشی شماره 1605

@nstrn.k.h5 سلام مامی جان دیوار اتاقمون ترک خورده بود منم گفتم ی خلاقیتی به خرج بدم با رنگ گواش پارس روی ترک رو طرح درخت بهاری کشیدم . #نقاشی_مامی_دستسازه

۱ سال پیش نقاشی
image

Aynaz (۵ ماه پیش):
زیبا شده...
1