‎این کلاه انگلیسی برای دخترم درست کردم با هزینه خیلی کم ‎کاپ سوتین وپارچه ساتن آبی تو خونه داشتم گلهارو از گل سرقدیمی خودم برداشتم،فقط چندتا پر وتور آبی کاربنی خریدم که ۲هزارتومن شد ‎با پارچه ساتن کاپ پوشش دادم،تور چندتا چین دادم و روی کاپ چسبوندم ،گلها و پرها چسبوندم وجاهای خالی رو با مروارید هم رنگ پر کردم ‎درآخر کلاه روی تل استیلی که نوارپیچ مشکی کردم فیکس کردم . #کلاه_مامی_دستسازه .

image

۴ سال پیش کلاه
۱۱,۳۳۸ نفر پسندیده است