@na_biggg این گردنبندم به روش شماره دوزی دوختم اول پلاکشو تهیه کنین بعد اندازه گری داخلش یه مقوازخیم ببرینو بعد این که گلتونو رویه پارچه شماره دوزی کردین دورشو ببرینویکم الیاف داخلش بزاریدو مقواروروش بزارینو دورشو کوک بزنین من با چسب.تفنگی اونو رویه کار چسبوندم. . #آموزش_شماره_دوزی

image

۶ سال پیش شماره دوزی
۲,۵۴۲ نفر پسندیده است