آموزش خانه داری شماره 3349

@Yekta.hsh سلام به دوستان.من برای درست کردن درخت و گاردهای باغچه چوب خام گرفتیم و طرح ها رو روش پیاده کردیم و بریدیم بعد با رنگ اکریلیک رنگشون کردیم، طرح جوجه ها و برگها و گل ها رو روی مقوا با لیزر دادیم درآوردن و چسبوندیم🐥 .

۲ سال پیش خانه داری
image