آموزش خانه داری شماره 2493

لوله های گاز تو آشپزخونه خیلی زشت بود،برای همین کارتن برداشتم و روش رو با کاغذرنگی پوشوندم و با چسب حرارتی به کاشی چسبوندم . دوستان لطفا نظرات مخالف خود را محترمانه بیان کنید. ❌توهین= بلاک❌ .

۱ سال پیش خانه داری
image

image

image