دیوارکوب و زیر لیوانی موزاییکی

محصول تماما کار دست و ساخته شده از کاشی استخری است. اندازه کار ۱۰سانتی متر محصول به صورت دیوارکوب و زیر لیوانی قابل استفاده است.

قیمت: ۱۸۰,۰۰۰

قیمت با تخفیف: ۱۷۰,۰۰۰ تومان

نحوه ارسال: پست

۲۲ روز پیش ویترای

#زیرلیوانی #دیوارکوب #کاشی #موزاییکی

۰ نفر پسندیده است