آموزش مامی نوشت- اموزش ساعت سه تیکه میلیونی

عزیزای دلم اندازه ایینه هاروگفتم بدین ایینه بری براتون درست کنه ..قابم که عکاسی یادیجی کابا هراندازه ایی که بخواین داره .فقط اگردوست دارین شکیلتربشه ایینه هاروبگین برش داربزنه یکم بیشتره هزینه اش ولی میارزه عقربه وموتور وعددم اگرساعتی دارین که استفاده نیکنین میتونین ازوسیله های اون بردارین اگرنه میتونین بخرین که نهایت 70,80تومن میشه...درست کردنش خیلی راحته ایینه هاروقاببچسبونین یه شب تاصبح بزارین محکم بشه عددام باچسب دوطرفه به همین راحتی...درست کنین وهرباربادیدنش حالشوببرین😍😍

#اموزش #اموزشرایگان #ساعت #ساعتایینهایی

۲ ماه پیش مامی نوشت
image

image

image

۰ نفر پسندیده است