آموزش مبلمان شماره 460

@nesah.pm با اسپری دو بار رنگ کردم .پارچه صندلی هم روکش کردم از زیر با منگنه روکش کردم. من ایران نیستم اسم رنگ Vintage Shabby Chic من ۱۲ یورو خریدم و همه اسپری برای یک صندلی کافی بود .یک بار اسپری کردم خشک شد بعضی جاهاش و دوباره زدم. رنگش گچی وینتاج است .پارچه رو کش هم یک روسری پارچه ایه که داشتم گل هاش با رنگ صندلی همرنگ شده سینی و میز رو هم با همین اسپری فقط یک دست زدم و آینه داشتم با شیشه بر اندازه داخل سینی برش زدم و داخل گذاشتم .چسب نزدم هر موقع کثیف شد به راحتی در میاد و می شورم . #صندلی_مامی_دستسازه

۱ سال پیش مبلمان
image

image