آموزش گلدوزی شماره 2969

#وسدیو آموزش یک دوخت #گلدوزی که براحتی #ویدیو_مامی_دستسازه را از کانال تلگرام مامی با کلی آموزش و ایده های متنوع دنبال کنبد @mamidastsazeh #گلدوزی_مامی_دستسازه

۳ سال پیش گلدوزی

۲۲۷۹ نفر پسندیده است