آموزش گلدوزی شماره 1537

ورق بزنید شما تا به حال گلدوزی هایتان را تبدیل به گردنبند و انگشتر کردید؟😍😊 . #ویدیو_مامی_دستسازه را براحتی فقطاز کانال الگرام مامی که لینکش بالای پیج هست دانلود کنید @mamidastsazeh #ایده_مامی_دستسازه #گلدوزی_مامی_دستسازه

۳ سال پیش گلدوزی

image

image