ورق بزنید. امروز یک ایده جدید براتون آوردیم😊 این گلهای زیبا طبیعی نیستن بلکه با خمیرچینی یا خمیر فیمو درست شدند😍مگه میتونه اینقدر زیبا باشه؟ . میتونه یک دسته گل یا حتی تاج گل عروسی و نامزدی باشه.هنوز تو بازار ایران خیلی مرسوم نشده و اگر اینقدر به ظریف کاری اینچنینی مسلط هستین میتونید بازار کار خوبی را خلق کنید😊 . #ایده_کسب_کار_مامی_دستسازه # #خمیرفیمو #فیموimage

image

image

image

image

image

image

image

۶ سال پیش خمیر چینی
۴,۸۷۴ نفر پسندیده است