آموزش دکوری شماره 3736

@maryamsobhani_ ورق بزنید ایده آویزی که فقطبا یک‌میخ به دیوار آویزون بشه را چند روز قبل استوری گذاشتین را من درست کرده بودن،یکی برا اتاقه خودم،با تم صورتی،یکی برا اتاق نامزدم با تم ابی چوبشم از درختای هرس شده ی حیاطمون برداشتم اره کردم و دورش کنف پیچیدم😄و دریم کچر را بهش آویزون کردم. #دریم_کچر_مامی_دستسازه

۳ سال پیش دکوری
image

image