سفره یلدا و هفت سین ورانر نهار خوری روباندوزی

رانر ناهار خوری میز چهار نفره وسفره یلدا وهفت سین سایز ۷۰*۷۰پارچه شانل یزد طرح پتینه با طرح روباندوزی شده

قیمت: ۲۷۰,۰۰۰

قیمت با تخفیف: ۲۵۰,۰۰۰ تومان

نحوه ارسال: پست

۲ ماه پیش روبان دوزی

#روباندوزیمدرن_پیشرفته #سفرهیلدا #سفرههفتسین #رانررومیزی #کوسن

۰ نفر پسندیده است
بسیار زیبا
0