پایه دار کردن ظروف

با ظرف های قدیمی که داشتم سرویس پذیرایی درست کردم رنگ پایه ها کاملا سلیقه ای هست من ترکیب سفید قهوه ای رو خیلی دوستدارم اما شما هر رنگ دیگه ای میتونید استفاده کنید


image

۱۰ ماه پیش خلاقیت

#ظرفپذیرایی #بازیافت #سرقلیون #ظروفپایهدار

۲ نفر پسندیده است
جالب شده
0