مصاحبه مامی دستسازه با خانم هاجر زمانی بانوی کارآفرین فعال در حوزه شمعسازی و آموزش و فروش شمع و بلاگری  از شهر ساوه

اگر میخواهید با ساخت شمع  یک کسب و کار خانگی راه بیندازید حتما این پادکست را تاانتها گوش کنید.

پیج اینستاگرام مامی که هر هفته 3 آموزش هنری درآمدزا دارد و در استوری ها به مشکلات زنان میپردازد

پیج اینستاگرام مامی بیزینس و آموزش راه اندازی کسب و کار زنانه(سمیه آقاجانی)

پیج اینستاگرام خانم هاجر زمانی مربی آموزش شمعسازی و بلاگر

 
 


image

image

۲ سال پیش کسب و کار

#پادکست_کسب_کار #پادکست_انگیزشی #پادکست_زنانه #مصاحبه_زنان_موفق #شمعسازی#سمیه_آقاجانی

۰ نفر پسندیده است