آموزش مبلمان شماره 3954

@somyyge اول اندازه های کنسول رو که دلبخواهی هست رو دادم برش کار برام برش زد.۱۵۱در ۵۰ دو عدد برای بالا و پایین کنسول و سه عدد ۵۰در ۴۷ برای بغل های کنسول ووسط که درب روی ورق وسط پیچ میشه.۵عدد پایه ی چوبی که خریدم و با کلی مکافات رنگ زدم.برای درب ها هم ۳تا ورق به اندازه ۵۰در۵۰ دادم برش زدم و به همون اندازه آینه خریدم و دادم به این طرح برش زد برام. آینه رو هم به اندازه ۱۵۰در۹۰ دادم به این طرح برش دادن و با چسب آینه چسبوندم . #میز_مامی_دستسازه

۲ سال پیش مبلمان
image

image

image

image

۷۵۹۲ نفر پسندیده است