آموزش خانه داری شماره 4954

@gym_handmade_home سلام. من یه عالمه گیره لباس داشتم که تو خونه آپارتمانی بکارم نمیومد.ایده از پیج شما گرفتم و باهاشون ایینه و جا شمعی. گلدون و زیر قابلمه ای و صندلی تزیینی درست کردم. اول یه مقوای گرد که مال کیک بودو برداشتم روش ایینه چسبوندم. گیره ها رو نصف کردم و دورش چسبوندم. جا شمعی هم گیره ها رو دور خود شمع چسبوندم. زیر قابلمه هم همینطور. اون صندلی و هم عکسش و توی نت دیدم و از روی عکس دونه دونه از پایه شروع کردم به وصل کردن گیره ها به هم با چسب .

۳ سال پیش خانه داری
image

image

image

image

image