آموزش خانه داری شماره 4087

@ashpazideli امروز براتون یه ترفند با حال و کاربردی آوردم هر سال کلی پول واکسای مختلف میدادم تا اینکه واکسم تموم شد🤦‍♀️😬 بعد دیدم رفتیم گردش و کفشا کلا به فنا رفته و نمیشه دوباره باهاشون تردد کرد. هیچی دیگه ،جناب روغن بچه ،یار ویاور من در آشپزخونه صدام کرد که بیا منو بزن،اصلابیا منو بکش😂😂😬😬😬 منم از خدا خواسته اول کفشا رو پاک کردم وبعد باروغن بچه و پنبه ماساژشون دادم . دیگه هم واکس نمیخرم این از همه چی بهتره . #خانه_داری_مامیدستسازه

۱۱ ماه پیش خانه داری
image