آموزش نقاشی شماره 944

@art_raoof62 سلام به مامی جان کلاس دخترم در یک مدرسه دولتی هست ومتاسفانه کلاسشون خیلی دلگیر وبا دیوارهای کثیف بود .وقتی کلاسشونو دیدم خیلی ناراحت وافسرده شدم وکمربند همت بستم وبا رنگ آمیزی دیوارو سقف ونقاشی طرح تشویفی تونستم کلاسشونو تو مدرسه به بهترین شکل ترمیم وخوشگلش کنم .با این کار بچه ها کلی انرژی گرفتن وخوشحال شدن😍😍😍💗💗💗 . #نقاشی_مامی_دستسازه

۱ سال پیش نقاشی
image

image

image

image