آموزش ویترای شماره 1751

@mandana_eshghi ورق بزنید طرحو به ابعاد هر شیشه ‌پلات گرفتم شیشه هارو تمیز کردم طرحو زیره شیشه گزاشتم بادورگیر مشکی طرح و روی شیشه انداختم حتما فشار دست باید یکنواخت باشه نیاز به یکمی تمرین داره دورگیر که خشک شد رنگ ویترایو با تینر رقیق کردم و روی شیشه گذاشتم #ویترای_مامی_دستسازه

۳ سال پیش ویترای
image

image

image

image