من این شلف را با یک سری چوب های ًضایعاتی کابینت سازی ها از صفر تا صد خودم درست کردم برای اتاق کودک خیلی خوشکل

image

image

image

۳ سال پیش اتاق کودک

#شلف_چوبی #شلف_کلبه #شلف_اتاق_کودک

۲ نفر پسندیده است