آموزش بازسازی شماره 4246

@mhtb7798 دیوارپشت تی وی ساده بودوهزینه سنگ انتیک بالاست،،،من این گچهای پیش ساخته روخریدم متری پانزده تومان بدون رنگ هستندومثل کاشی تیکه تیکه،،،گچهاروروی دیوارترازکردم وبامیخ وچسب چوب روی دیوارنصب کردم وبارنگ طلایی ونقره ای رنگش زدم،،،قسمت وسط دیوارکه اجری هست روهم باخط کش خط کشی کردم وبعدبارنگ اجری مات بااسفنج رنگ زدم بعدازاینکه رنگهاخشک شدن بامدادرنگی مشگی کناره هشوسایه زدم ،،،کلابارنگ وگچ هاحدوداصدوهفتادتومان هزینش شد،،، . #دکور_مامی_دستسازه

۱ سال پیش بازسازی
image

Sadaf art (۱ ماه پیش):
سلام.ببخشید اون آجرهای پیش ساخته رو از کجا باید بخرم؟
0