کوسنهای دست دوز

برای کوسن پارچه ضخیم نرم و براق استفاده کردم و طرح های مختلفو از جنس نمد روش اجرا کردم

image

image

image

۱ سال پیش نمدی

#کاردستیهای_مامان_عاطی #نمد #کوسن

۱ نفر پسندیده است