آموزش عروسی شماره 5230

این تزیینات رو برای بله برون داداشم و با وسایلی ساده طراحی کردم.از تور و مروارید و گلهای فومی و کاغذی و سیخ چوبی و روبان و فلکسی و قاب وایینه استفاده کردم.هزینه کلیه تزیینات هم چهارصد تومن شد @sepide682 . #عروسی_مامی_دستسازه

۱ سال پیش عروسی
image

image

image

image

image

image