آموزش گلدوزی شماره 6168

@na_biggg ورق بزنید سلام کار گلدوزی جدیدن خیلی زیاد شده من که عاشق اینم که همه چیزو یاد بگیرم دست به کار شدم پارچشو از لباسی که دوخته بودم مونده بود اونو داخل کارگاه انداختم طرحمو رویه پارچه کشیدم شما میتونین پیرینت بگیرین هرطرحیو که میخواین بعد باکاربون رویه پارچه بندازین بعد شروع به گلدوزی کنین #گلدوزی_مامی_دستسازه

۳ سال پیش گلدوزی
image

image

image

image