آموزش سایر شماره 2468

شما چه سنی اتاق بچه ها را جدا کردید؟ . ‍ 💕💕 یک تا دو سالگی بهترین زمان برای جدا کردن اتاق کودک است. چون کودک در این سن قادر است گرسنگی را تحمل کند تا مادر خود را به او برساند. از طرفی او هنوز مفهوم ترس را درک نکرده است و راحت تر به محیط جدید عادت میکند. @mamidastsazeh . خلاقانه های مادر و‌کودک @mamidastsazeh

۳ سال پیش سایر
image