آموزش بافتنی شماره 3024

@tarane.gh.alireza ورق بزنید این کاورهای بافتنی رو با میل بافتم واسه گلدونها یی که نمیخوام گلدونشون و‌عوض کنم ،چون با عوض کردن گلدون به گیاه شوک وارد میشه و‌ممکنه خراب بشه،واسه گلدونهای این سایزی با کاموایی که نه خیلی ضخیم باشه و‌نه نازک شصت تا دونه سر میندازم و‌واسه گلدونهای بزرگتر هشتاد تا ،به اندازه ی ارتفاع گلدون ساده بافی میکنم(یعنی تو همه ی رجها یه زیر و یه رو)بعد دونه ها رو‌کور میکنم،موقع کور کردن نباید دونه ها رو‌سفت کور کرد،چون قطر بالای گلدون از پایین اون بیشتر،بعد از کور کردن دو‌طرف رجها رو‌ به هم میدوزم و لباس و‌تن گلدون‌میکنم😊خیلی هم شیک و‌مجلسی😂😂 #بافتنی_مامی_دستسازه

۳ سال پیش بافتنی
image

image

image

image