من این باکس اسباب بازی رو با دوتا کارتن محکم ساختم و با مقوای سفید روکش کردم و با در ماست براش چرخ گذاشتم و روکش کردم با مقوای مشکی و در آخر تزیینات روش رو با مقوای رنگی انجام دادم

image

image

image

image

image

۲ سال پیش اتاق کودک

#باکس #باکس_اتاق_کودک #باکس_اسباب_بازی # #باکس_نظم_دهنده

۱ نفر پسندیده است