آموزش سایر شماره 3726

@s.a.i.d.e.h.f این قسمت از دیوار پشت حمام بود و یه کوچولو نم داشت نمیشد این قسمت رو کاغذ دیواری کرد ، این بود که تصمیم گرفتم این قسمت هارو سنگ کنم ، شوهرم اصرار داشت که این کار شما نیست و باید سنگ کار بیاریم اما من گفتم هزینه الکی نکنیم وبا 300تومان خودم سنگ و چسب خریدم و انجام دادم ، یه مقدار سنگ هم اضافه اومد قسمت داخل راهرو کنار در حمام رو هم سنگ کردم. سنگ آنتیک هستش در اندازه های 5و10سانتی گرفتم با چسب سنگ از رنگ فروشی ها خریدم. برا چسباندن هم ردیف اول رو با سنگ ده سانتی شروع کردم و برای اینکه اون حالت کم و زیاد رو داشته باشه یه دونه 10سانتی یه دونه 5سانتی همین جور ادامه دادم تا انتها و ردیف دوم رو با سنگ 5سانتی شروع کردم و به همین ترتیب یه ردیف رو با سنگ 5سانتی و یک ردیف رو با سنگ ده سانتی ادامه دادم تا بالا

۱ سال پیش سایر
image

image

image

image

image

image