آشپزخانه- آموزش نمگیر

برای آموزش نمگیر۱متردر۸۰ پارچه اصلی رو برش میدیم وهمین اندازه آستری ومشما رو برش می‌زنیم وقتی برش زدیم الیاف کوبیده متری روهم ۱در۸۰ برش می‌زنیم اول الیاف بعد پارچه اصلی روبه خودمان به آستری پشتش روبه خودمان باشه میزارم بعد مشما تمام اطراف رو سنجاق می‌زنیم بعد دوخت فقط ده سانت رو دوخت نمی‌زنیم برای برگرداندن پارچه وقتی دوخت زدیم پارچه رو برمیگردونیم وجای درز رو دوخت میزنیم و نمگیر ما تمام میشه امیدوارم ازاین آموزش لذت ببرید

#آموزش #نمگیر #نمگیر_ساده #سرویس_اشپزخانه #هنرکده_رونی

۱۴ روز پیش آشپزخانه
image