آموزش سایر شماره 5789

@hamporsesh .نظرشما چیست؟ زن ایرانی را در رسانه ایرانی با شال و لباس و حجاب های رنگارنگ به تبلیغ مایع ظرفشویی به تصویر می کشند. او همواره نگران لکه های یقه لباس شوهر و کلاس کنکور پسر و شیرهای باماندگاری 6 ماه است. زن ایرانی را زنی بی دغدغه که منتظر است شوهرش کت وشلوار به تن و کیف به دست از در وارد شود و از بوی قرمه سبزی حظ ببرد به تصویر می کشند. . ✅ زن ایرانی منم که از هیچ دوباره زندگی میسازم . #مادر #زن #سیل #ایران #ایرانی #مامی_دستسازه . خلاقانه های مادر و کودک @mamidastsazeh

۲ سال پیش سایر
image