آموزش دکوری- جاشمعی

سلام با یه جام وتعدادی سنگ وچسب حرارتی و اسپری رنگی جاشمعی بسازیم

#ایده #جاشمعی #دکوری #خلاقانه #مامیدستسازه

۲ ماه پیش دکوری

۱ نفر پسندیده است