شعار مامی دست سازه

شعار و هدف ما از آموزشهای مامی دست سازه این است که زنان و مادران و بانوان باور کنیم که با هنر دست ساز مادران از قبیل بافتنی و خیاطی و عروسک سازی و گل سازی و کاردستی های هنری در منزل میتوان به سادگی کارآفرینی کرد.

 

  1. زنان و مادران در خانه خلاقانه و به سادگی برای کودکانتان دست سازه بسازید و ببافید و بدوزید.
  2. از ساختن دست سازه برای کودکانتان لذت ببرید.
  3. از خلق دست سازه احساس مفید بودن بکنید.
  4. با ساختن دست سازه مخصوص کودکان از مخارج کم کنید.
  5. با خلق کارهای هنری در خانه درآمد زایی کرده و کارآفرینی کنید و کسب درآمد کنید.